Všechno je a může být jinak“
.... protože život je úhel pohledu, pohyb a neustálá změna.
 

Novinky » Via Optima

Aktuálně jsme pro zájemce o naše služby připravili tyto projekty a speciální akce:

PRO PODNIKATELE

Zrychlený audit a návrh řešení situace podniku
s možností rozložení odměn za služby na dobu 6 měsíců. Hradíte 50% ceny a máte 100% službu IHNED :-) 
S minimem zatížení majitele - manažera prvotně do 3 - 4 týdnů identifikujeme
klíčové oblasti chodu podniku k řešení a formulujeme zákaldní varianty scénáře rozvoje podniku.
Každý další krok je formou projektu s průhlednou kalkulací a ověřením poměru: investice do změny - přínosy pro vás 

Linka podpory a rozvoje malých a středních podniků nejen v čase konsolidace, ale především při přípravě a realizaci nových záměrů a projektů.
Odborníci na otázky změnového řízení vám poskytnou bezprostřední radu, jaký první krok je vhodný ve vaší konkrétní situaci.
Lze využít telefonicky viz. kontakty, vhodný je využití "Formuláře přání a potřeb" viz. KONTAKTY

PRO OBČANY

Podpora při zozvoji podnikavosti
Ověříme rychle váš potenciál k podnikání a navrhneme základní obrysy kariérového růstu a možnosti podnikání.

Převzetí čiností podniku zaměstnanci - forma outsourcingu
Zvažujete, že byste nechtěli čekat na zhoršení situace podniku. Hrozí vám nejistota a propuštění? Připravíme jednotlivcům, ale optimálně skupinám zaměstnanců projekt převzetí části procesů a aktivit podniku a pokračování činosti jako dodavatel bývalého zaměstnavatele. Budete moci dělat práci, která váas baví a umíte ji pro více zákazníků.

 

Rychlý kontakt

Via Optima – consulting s.r.o.
Politických vězňů 20
301 00 Plzeň

Telefon: 733 127 170

E-mail: marketing@viaoptima.cz